Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Actualitat

Jornada Erasmus+
Podeu consultar les presentacions de la jornada informativa de

Expedients de renovació d’exceptuats - Canvi important
D'acord amb els canvis normatius de la Llei 39/2015, que fa referència a la digitalitzaci&oac

brdi