Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Actualitat

L'objecte d'aquesta convocatòria és atorgar 60 ajuts per a la incorporació de personal investigador postdoctoral al sistema català de ciència i tecnologia.

brdi