Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Ajuts internacionals

Programes internacionals de finançament d'entitats públiques 

AAL (Ambient Assisted Living)
Programa conjunt de finançament entre diferents països europeus que té com a objectiu millorar les condicions de vida de les persones grans i potenciar la industria europea a través de la utilització de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) innovadores.

COSME 
Programa de la UE per a la competitivitat de les empreses i de les pime 2014-2020 amb l’objectiu de reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les empreses de la Unió. Inclou el suport a intercanvis entre educadors i formadors europeus que recolzen les millors pràctiques en l'educació sobre l’emprenedoria a la UE. El programa deriva de les accions del 2007-2013 del programa d’Emprenedoria i la innovació (IEI), i el programa per a la Competitivitat i la Innovació (CIP).  

COST
Programa de Cooperació en Ciència i Tecnologia adreçat a reunir investigadors i experts de diferents països que treballen al voltant de temes específics. Finança la posada en xarxa d'activitats com ara reunions, conferències, intercanvis científics de curta durada i activitats de promoció. 

CHAFEA 
Tercer Programa d’Acció en l’àmbit de la Salut de la UE per al període 2014-2020, executat per la Consumers, Health and Food Executive Agency, CHAFEA (Anteriorment: Executive Agency for Health and Consumers) que té com a objectius: millorar la seguretat sanitària dels ciutadans; promocionar la salut per a la prosperitat i solidaritat; i generar i difondre coneixements de la salut. Compta amb diferents tipus d’ajuts: projectes de recerca, ajuts de funcionament, accions conjuntes, conferencies i licitacions.

ENPI-CBC
Programa adreçat a reforçar la cooperació entre la UE i països socis situats a la conca mediterrània. Estableix 4 prioritats estratègiques: promoció del desenvolupament socioeconòmic i potenciació dels territoris; promoció d’un medi ambient més sostenible a tota la conca; promoció de millors condicions i mecanismes per facilitar la mobilitat de persones, béns i capitals; i promoció del diàleg cultural i la governança local.

Erasmus +
Programa de la UE per a l'educació, la formació, la joventut i l'esport pel període 2014-2020. Es centra en l'aprenentatge formal i informal més enllà de les fronteres de la UE, amb una clara vocació d'internacionalització, obrint-se a tercers països amb l'objectiu de millorar les capacitats educatives i formatives de les persones per a l'ocupabilitat d'estudiants, professorat i treballadors. Combina set programes del període 2007-2013, el programa Long Life Learning (LLP), el programa Joventut en acció i cinc programes d'educació superior internacional (Mundus, Tempus, ALFA, Edulink i programes bilaterals). 

Life +
Instrument de la UE per finançar projectes que contribueixin al desenvolupament i aplicació de la política i el dret en matèria mediambiental i al desenvolupament sostenible. Es divideix en tres àmbits temàtics: naturalesa i biodiversitat; política i governança; i informació i comunicació. Els projectes s'han de desenvolupar en el marc de la Unió Europea (UE) i en diversos tercers països (països candidats a la adhesió a la UE, països de l'AELC, membres de l'Agència Europea del Medi Ambient i països dels Balcans occidentals inclosos en el procés d’estabilització i associació).

The European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)
L'EDCTP té com a objectiu accelerar el desenvolupament de nous o millorats medicaments, vacunes, microbicides i diagnòstics contra el VIH / SIDA, la tuberculosi i la malària, així com altres malalties infeccioses relacionades amb la pobresa a l'Àfrica subsahariana, amb un enfocament en fase II i III dels assajos clínics.

NIH National Institutes of Health USA
NIH ofereix finançament per a molts tipus de subvencions, contractes, i fins i tot programes que ajuden a pagar els préstecs, obert a investigadors de tot el món en l'àmbit d ela salut.

 

Altres fons europeus: FonsUEcat 

 

Programes de finançament d'entitats privades

Canon Foundation in Europe
Beques adreçades a investigadors europeus i japonesos no majors de 40 anys,  amb un Mestratge o Doctorat. El becari Europeu gaudirà d’un període d'investigació al Japó i el becari japonès gaudirà d’un període d'investigació a Europa. Les beques s'atorguen independentment de la disciplina científica. 

Fundació Catalunya – La Pedrera
Beques per estudiar màsters d’excel·lència i de recerca a la URV.

Fundació Hergar
Ajuts per investigacions per al desenvolupament tecnològic i de la innovació en l’àmbit educatiu i empresarial.

Fundació Mapfre
Ajuts a la recerca en matèria de risc i seguretat.

Fundació Mútua Madrileña
Ajuts a projectes de recerca en l’àmbit de la medicina.

Fundació Ramon Areces
Ajuts a projectes de recerca i beques per a estudis postdoctorals en les àrees de ciències de la vida i la matèria i en ciències socials.

Institut Danone
Beques de recerca en l’àmbit de la nutrició, alimentació i salut.

Obra Social “La Caixa”
Beques per estudiar màsters o doctorats a Espanya, Europa, Amèrica del Nord i Àsia. En algunes convocatòries també es poden admetre projectes predoctorals de recerca.

Santander Universitats
Beques de mobilitat per a estudiants, professors i investigadors, en diferents tipus de programes.

 

Altres iniciatives

Plataforma precipita: Plataforma de Crowfunding de la FECYT.