Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Suport a la internacionalització

L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ofereix suport a la internacionalització i al lideratge de projectes europeus de recerca, desenvolupant actuacions amb les següents objectius:

  • Suport a la projecció i relacions internacionals de la Generalitat de Catalunya en l'àmbit de recerca.
  • Impulsar actuacions en el marc de projectes d'internacionalització.
  • Fomentar la col·laboració i la mobilitat d’investigadors d’entitats catalanes amb altres països/regions.
  • Actuar com a grup de pressió per a la captació de fons europeus per a la recerca.
  • Facilitar vies de comunicació i de coordinació per als agents de la gestió de la recerca.  

 

Xarxa de gestors de projectes europeus de recerca de Catalunya (GesRec)

Accés Repositori

Un espai de trobada i d'intercanvi de informació entre gestors de projectes europeus de recerca, amb l'objectiu de compartir bones pràctiques que permetin millorar la gestió dels projectes.

Activitats de la xarxa:

  • Informació específica: butlletins quizenals i guies de suport.
  • Seminaris sobre programes internacionals de recerca.
  • Grups de treball de promoció i gestió de projectes europeus de recerca.
  • Accés al repositori restringit.

 

Qui es pot fer membre:

Gestors de projectes europeus de recerca de les institucions del sistema universitari i de recerca de Catalunya. Per a més informació contacta amb nosaltres al correu gesrec.agaur@gencat.cat. 
 

Més informació

Agenda d'activitats 

Projecció internacional

Projectes europeus d'RDI

Suport a l'investigador