Generalitat de Catalunya - www.gencat.cat

Tràmits

Aquesta secció recull la principal informació dels tràmits legals i administratius necessaris que s'han de realitzar per a poder estudiar o desenvolupar una tasca investigadora a Catalunya relacionada amb:

 

Els investigadors trobareu suport per a realitzar aquests tràmits als centres de la xarxa de mobilitat de Catalunya.

Per a més informació sobre els tràmits a realitzar si us voleu desplaçar a un altre païs de la UE, podeu consultar la xarxa Euraxess

Contacteu amb nosaltres a través de l’enllaç següent.